Bureau

BLAUW architecten is een samenwerking van twee ervaren architecten: Carin ter Beek en Roel Lichtenberg. Plezier in het werk en een goed gevoel voor realisme brengen ons samen. Ons bureau richt zich op verschillende types opdrachten; van landschappelijke inpassingen en stedenbouwkundige studies tot particuliere woningen en interieur opgaven. 

Wij werken aan projecten op complexe locaties, met complexe programma’s en met strakke planningen, die binnen gestelde budgetten gerealiseerd moeten worden. Voor elk project streven we, binnen de gestelde kaders, een hoog ambitieniveau na. De relatie tussen gebouw, context en gebruiker bepaalt de discussie over kwaliteit. Kwaliteit in relatie tussen stedenbouw/landschap en architectuur, maar ook de kwaliteit in relatie tussen de beleving en het gebruik.