Visie

Duurzaamheid is een begrip dat we op vele manieren kunnen uitleggen. Voor ons bureau vormt het een belangrijk fundament waarop we willen bouwen aan de toekomst. Om het begrip duurzaamheid te vertalen naar ons werk denken we na over sociale, economisch, ecologische en politieke bewegingen die een opgave richting geeft. Om het begrip in een concreet kader te plaatsen gebruiken we de term 'footprint'. We bedoelen hiermee het verbruik van materiaal en energie van een ontwerp. Door te streven naar een zo klein mogelijke footprint dragen we zorg voor de toekomst van een wereld waarin fossiele brandstof eindig is en de consument niet meer kan blijven consumeren omdat materialen simpelweg op raken. Een enorme uitdaging voor ons allemaal waaraan wij graag ons bijdrage willen leveren.

In deze context vraagt de bouwopgave van de toekomst om een creatieve en intelligente aanpak. Door een integrale benadering van bouwfysica, architectuur, installatietechniek en bouwtechniek kunnen we de juiste antwoorden vinden op de bouwopgave van de toekomst. Deze benadering vraagt om een interdisciplinaire denkwijze. In het gehele proces zoeken wij naar de optimale balans tussen footprint, budget, esthetica, en uitvoering. Als architect hebben wij het vermogen om deze disciplines te laten samenwerken. Door kennis en creativiteit kunnen we verbanden leggen en overzicht houden op het proces van ontwerp tot uitvoering.

Hierbij kijken we niet alleen naar de opgave, ook ons bureau is integraal georganiseerd. Zo hebben we veel kennis in huis; we werken met ontwerpers en bouwkundigen in een interdisciplinair team. Daarnaast is onze opvatting dat elke opgave specifiek is en daarom zoeken we telkens naar partijen die ons versterken. Door complementair aan elkaar te zijn maken we allianties die elke opgave afzonderlijk inhoud geeft. Door deze opzet werken we in een dynamische omgeving met verschillende (vaste) partners.