Kantoor Jongerius Pilotproject

Image

Creatieve oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken bij monumenten

Rijksmonumenten staan voor grote uitdagingen om ervoor te zorgen dat hun gebouwen minder energie gebruiken. Om te onderzoeken welke maatregelen het best werken, krijgt een aantal rijksmonumenten een bijdrage voor energiebesparende maatregelen van minister Bussemaker.

‘Bij renovatie of herbestemming wordt er nog onvoldoende gekeken naar mogelijkheden om energie te besparen. Dat is logisch, want het vergt veel creativiteit om de cultuurhistorische waarde in tact te houden. Deze rijksmonumenten laten zien dat er volop ideeën zijn in de sector waar anderen van kunnen leren,’ aldus minister Bussemaker.

Aan de pilot doen onder meer musea, molens,  boerderijen en voormalige fabrieken mee. Zij krijgen een eenmalige subsidie voor  duurzaamheidsingrepen als aanvulling op de te maken kosten bij de herbestemming of restauratie van het gebouw.

De pilotprojecten worden grondig geëvalueerd, het ministerie van OCW wil op deze manier inzicht krijgen in de kansen en uitdagingen van verduurzaming in deze sector en de hierbij best passende stimuleringsmaatregelen.


Deelnemers kijken op de bouw

Image

De CPO deelnemers van het project Amstelwijck, hebben dinsdag 2 februari rond mogen kijken op de bouw. 

Twee begane grond woningen, een appartement en de parkeergarage waren opengesteld, zodat de toekomstige bewoners er een kijkje konden nemen.

Goed om te zien dat de mensen enthousiast waren!