Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

OBS de Muze

Jaar
Locatie
Nijmegen
Type
Utiliteitsbouw
Opdrachtgever
Stichting Conexus
Status
Ontwerp

Basisschool de Muze is gehuisvest in twee monumentale gebouwen op het voormalige kazernecomplex Limos in Nijmegen. De directie en de stuurgroep werken samen aan een nieuw onderwijsconcept. De kern van het onderwijsconcept is dat het kind centraal staat, hierbij wordt de traditionele klassikale setting met de vier muren en één leerkracht losgelaten. Voor veel leerkrachten is het niet eenvoudig om vanuit de bestaande situatie zich het nieuwe onderwijs voor te stellen. BLAUW architecten is de opgave aangegaan om visie en ruimte aan elkaar te koppelen.

Er zijn ruimtes met een vaste kringplek voor de basisgroepen waar kinderen een plek hebben om de dag te beginnen en te eindigen, en waar plek is voor instructie- en werkplekken. De gemeenschappelijke ruimte tussen de basisgroepen wordt gebruik om samen te spelen en te werken. De kerngroepen zijn verbonden met deze ruimte door middel van schuifwanden. Door kinderen van twee verschillende leerjaren deze ruimte te laten gebruiken leren en spelen jong en oud samen.

Een werkplek op een gang waar jassen hangen is geen inspirerende leeromgeving. Door de verkeersruimte integraal te ontwerpen hebben de jassen een plek gekregen in de garderobe als afzonderlijke ruimte op elke verdieping. Elke verdieping in het hoofdgebouw heeft aan de koppen vaste kernruimten, centraal ligt de gemeenschappelijke ruimte. Door het centraal gelegen trappenhuis kom je boven in deze gemeenschappelijke ruimte. De lage materiaalkast vormt de scheiding tussen de verkeerszone en de ruimte. Naast lesmateriaal krijgt de kast ook vitrines voor werkjes van leerlingen of themamateriaal.

Al dan niet per verdieping of over verschillende lagen introduceren we units waarin de kernruimten met elkaar zijn verbonden door middel van een gezamenlijke ruimte. Elke unit functioneert als één geheel, waarbinnen onderwijsactiviteiten gezamenlijk gepland kunnen worden.