Image

Image

Image

Image

St. Jozefschool

Jaar
Locatie
Winterswijk
Type
Utiliteitsbouw
Team
SKGB
Status
Ontwerp

De huidige st. Jozefschool aan de rand van het centrum van Winterswijk zal worden gesloopt. Door HEVO en het SKGB (het bovenschools management) is BLAUW architecten gevraagd mee te doen aan een architectenselectie ten behoeve van maken van een ontwerp voor een nieuwe school. De nieuwe school zal op dezelfde plek komen als de huidige school.

De visie op de nieuwe huisvesting in relatie tot het onderwijs wordt vertaald aan de hand van het zogenaamde campingmodel. De tent is de thuisbasis, de camping daarom heen is om te bewegen, te spelen, te ontmoeten en samen te werken. De tent, het eigen lokaal, is de plek die wordt gebruikt voor het elementaire onderwijsdeel en vormt de thuisbasis waar telkens naar wordt teruggekeerd. Door de groepen 1 tot en met 4 een eigen entree aan het plein te geven, wordt de schaal van de school als het ware verkleind. Het biedt het kind de geborgenheid en veiligheid, waar directie en leerkrachten van de school om vragen.

Het management heeft het voornemen om in de toekomst een school te zijn waar kinderen de hele dag kunnen zijn, een plek voor buitenschoolse opvang is hierdoor een belangrijk onderdeel van het programma. Daarnaast wil men inspelen op de voorstellen om aan de school een peuter+ lokaal te koppelen. In combinatie met een kinderdagverblijf maken we een extra programma dat ruimtelijk en programmatisch een meerwaarde biedt voor de school. Door deze ‘secundaire’ programma onderdelen bij elkaar te organiseren spelen we in op de vraag om een flexibel totaal aanbod voor kinderen van 1 tot 12 jaar.

De inpassing van de school in zijn omgeving heeft een sterke relatie met het programma en de routing. Door de entrees en de pleinen rond de school verankert de school zich in de omgeving. We sluiten aan bij bestaande structuren en we maken verschillende buitenplekken waardoor alle kinderen een eigen plein krijgen.